برای استفاده از خدمات وارد حساب خود شوید

لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید دریافت کد تایید

جدیدترین مزایده های دولتی از سراسر کشور

جدیدترین مزایده های دولتی ویژه

جدیدترین مزایده خودرو دولتی سنگین

اپلیکیشن مزایده خودرو دولتی,سازمانی...

  • خرید خودرو مزایده ای حداقل ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار

  • بازدید حضوری از خودرو به همراه کارشناسی

  • دریافت سند به صورت عادی در کمترین زمان